• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Педагогічний колектив

Наші вихователі

ГОРОВЕЦЬКА АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА має повну вищу педагогічну освіту, кваліфікація – вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання. У ЗДО № 42 на посаді вихователя працює з вересня 2010 року.
Горовецька А.О. в 2016 році проатестована на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії». У вересні 2014 року вона підвищила кваліфікацію в комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» на курсах вихователів дошкільних навчальних закладів.
За час роботи у навчальному закладі Анастасія Олександрівна зарекомендувала себе як відповідальний, творчий педагог, з достатнім рівнем професіоналізму. Вона добре володіє ситуацією у дитячому колективі, враховує у роботі індивідуальні особливості своїх вихованців. Під час проведення різних видів роботи з дітьми перевагу надає економічному вихованню дітей дошкільного віку. Поглиблено працює над темою: «Економічна освіта змалку». Це сприяє повноцінному пізнавальному, соціально-моральному розвитку дітей, засвоєнню кожною дитиною необхідних знань, умінь, навичок по економічному вихованню.
Горовецька А.О. розробила методичні рекомендації по організації роботи з економічного виховання дітей дошкільного віку. Вихователь створила розвивальне середовище, структурними елементами якого є центр розвивальних ігор «Виховуємо маленьких економістів». Анастасія Олександрівна розробила і провела інтегровані заняття по економічному вихованню: «Як діти озерце врятували», «Старим речам – нове життя», «Як зайці стали продавцями», «Водичко, водичко, умий мені личко», «Дбай про добро, щоб крізь диру не спливло». Реалізувала проект навчально-виховної роботи «Праця годує, лінь марнує». Завдяки системному використанню в освітньому процесі розвивального і пізнавального матеріалу з економічного виховання, вихованці групи виявляють самостійність, активність до пізнання навколишнього світу, уміння використовувати набутий досвід під час розв’язання практичних інтелектуальних завдань, виявляють інтерес до світу професій. Горовецька А.О. проводить просвітницьку роботу з педагогами та батьками. Вона організувала і провела Клуб молодого вихователя на тему: «Перші кроки в економіку: підготовка до життя», теоретичний семінар «Форми профорієнтаційної роботи в умовах ДНЗ», консультацію на тему: «Старшим дошкільнятам про гроші», інтерактивну ділову гру «Основні складові трудової діяльності дошкільника». Для батьків виготовила папку-пересувку «Виховуємо раціонального споживача», провела консультацію на тему: «Плекаймо культуру потреб дитини», семінар на тему:«Світ професій – крок у майбутнє».
Анастасія Олександрівна має артистичні здібності. Приймає активну участь в проведенні свят і розваг, виконує різноманітні ролі.
БОЙКОВА ТЕТЯНА ДМИТРІВНА має повну вищу педагогічну освіту, кваліфікацію – вихователь дошкільного закладу, організатор дошкільної освіти, практичний психолог в закладах освіти. У ЗДО № 42 на посаді вихователя працює з серпня 2005 року. Бойкова Т.Д. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», присвоєну рішенням атестаційної комісії від 08.04.2015 року.
У грудні 2014 року Бойкова Т.Д. підвищила кваліфікацію в комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» на курсах вихователів дошкільних навчальних закладів. За час роботи у закладі дошкільної освіти Тетяна Дмитрівна зарекомендувала себе як творчий, ініціативний педагог, з високим рівнем професіоналізму. Вона відмінно володіє ситуацією у дитячому колективі, враховує у роботі індивідуальні особливості своїх вихованців. Поглиблено працює над темою : «Абетка безпеки дошкільників». Тетяна Дмитрівна проводить інтерактивні форми роботи з дітьми з безпеки життєдіяльності, формує в них бажання дотримуватись здорового способу життя, добре знати безпечні правила поведінки в навколишньому світі, дотримуватись їх, вдосконалює психологічне здоров’я.
Вихователь створила розвивальне середовище, структурними елементами якого є Куточок безпеки життєдіяльності, в якому створені умови, які дають можливість закріпити набуті знання з БЖД. В ньому розміщені розвиваючі ігри з БЖД, різноманітні картинки та завдання про здоровий спосіб життя та безпечні правила поведінки, як правильно діяти в надзвичайних ситуаціях. Тетяна Дмитрівна на належному рівні проводить методичну роботу з педагогічними кадрами. Вона провела семінар-практикум для вихователів «Кумедні фізкультхвилинки», консультацію «Особистість дитини: здоров’я та фізичний розвиток», виступила на педагогічній раді «Здоров’ю дитини – зелене світло» з доповіддю «Способи організації дітей на фізкультурному занятті: здоров’язбережувальний підхід», організувала зустріч з педагогами за «круглим столом» на тему «Системний підхід до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками». Педагог приймає активну участь в проведенні семінарів, методичних об’єднань :
- у травні 2013 року взяла участь у проведенні семінару для завідуючих «Інновації в дошкіллі»;
- у жовтні 2013 року у методичному об’єднанні завідуючих міста «Плекаємо майбутнє нації».
ЖУКОВИЧ ВІКТОРІЯ ЕДУАРДІВНА має повну вищу педагогічну освіту, кваліфікація – вчитель біології, валеології, основ екології. У ЗДО № 42 на посаді вихователя працює з травня 2001 року. Жукович В.Е. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», присвоєну рішенням атестаційної комісії дошкільного закладу (наказ № 15 від 01 квітня 2016 року). У грудні 2015 року Жукович В.Е. підвищила кваліфікацію в комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» на курсах вихователів дошкільних навчальних закладів.
За час роботи в закладі дошкільної освіти Вікторія Едуардівна зарекомендувала себе як відповідальний, з достатнім рівнем професіоналізму педагогічний працівник. Вона використовує сучасні форми і методи навчання, враховує у роботі індивідуальні особливості своїх вихованців. Під час проведення різних видів роботи з дітьми перевагу надає ігровим методам і прийомам, використанню в освітньому процесі здоров’язбережувальних технологій. Поглиблено працює над темою: «Здоров’ю дитини – зелене світло!». Це сприяє формуванню у дітей життєвої компетентності : вміти адекватно поводитись в різних життєвих ситуаціях, мати активну життєву позицію, вміти проявляти своє «Я» у різних сферах життя, сприяє зміцненню психічного і фізичного здоров’я вихованців.
Жукович В.Е. створила розвивальне середовище, структурними елементами якого є система розвивальних ігор по кольоротерапії, пісочній терапії, казкотерапії, арт-терапії, музикотерапії. Вікторія Едуардівна розробила і провела цикл занять з використанням здоров’язбережувальних технологій: «Пригоди зайченяток», «Чарівний парашутик», «Ми веселі мавпенята». Завдяки системному використанню в освітньому процесі здоров’язбережувальних технологій педагог сприяє повноцінному емоційно-ціннісному розвитку дошкільня Вікторія Едуардівна проводить просвітницьку робота як з педагогами, так і батьками вихованців. Вона організувала і провела інтерактивні форми роботи з педагогами: консультацію на тему: «Екологічна світа дошкільнят засобами театральної діяльності», теоретичний семінар на тему: «Зберегти соціальне здоров’я дошкільнят», семінар-практикум на тему: «Курс на здоров’язбережувальні технології!», інформаційно-педагогічну годину «Інновації в дошкіллі» на тему: «Нетворінг як принцип успішного спілкування», засідання Клубу молодого вихователя на тему: «Здоров’ятворчі та здоров’язбережувальні технології оздоровлення», зустріч за «круглим столом» на тему: «Зростити моральну особистість – головна турбота сьогодення», майстер-клас для вихователів на тему: «Формування у дітей дошкільного віку здоров’язберігаючої компетентності».
Для батьків вихователь провела засідання Клубу молодої сім’ї на тему: «Як зміцнити імунітет дитини?», консультацію «Що таке казкотерапія?», виготовила папку-пересувку на тему: «Здоров’ю дитини – зелене світло!».
ЗУБКОВСЬКА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА має неповну вищу педагогічну освіту, кваліфікацію – вихователь дошкільного закладу. У ЗДО № 42 на посаді вихователя працює з вересня 1987 року. Педагог має 11 тарифний розряд та педагогічне звання «вихователь-методист» (квітень, 2017 рік).
У вересні 2016 року Зубковська Г.М. підвищила кваліфікацію в комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» на курсах вихователів дошкільних навчальних закладів.
За час роботи у закладі дошкільної освіти Галина Миколаївна зарекомендувала себе як відповідальний, ініціативний, творчий педагог, з високим рівнем професіоналізму. Вона добре володіє ситуацією у дитячому колективі, враховує у роботі індивідуальні особливості своїх вихованців. Під час проведення різних видів роботи з дітьми перевагу надає ознайомленню дітей з природою Космосу. Поглиблено працює над темою: «Вивчаємо Всесвіт». Це сприяє повноцінному пізнавальному розвитку дітей, засвоєнню кожною дитиною необхідних знань, умінь, навичок про природу Всесвіту.
Зубковська Г.М. розробила та видала в 2016 році Методичні рекомендації для вихователів по ознайомленню дошкільнят з природою Космосу «Вивчаємо Всесвіт». Вихователь створила розвивальне середовище, структурними елементами якого є центр розвивальних ігор «Природа Космосу». Завдяки системному використанню в освітньому процесі розвивального і пізнавального матеріалу про природу Космосу, вихованці групи виявляють самостійність, творчість, активність до пізнання навколишнього світу, уміння використовувати набутий досвід під час розв’язання практичних інтелектуальних завдань.
Зубковська Г.М. є активним учасником методичних об’єднань та семінарів, які проводились на базі ДНЗ:
- квітень, 2013 рік - семінар для завідуючих ДНЗ міста на тему «Інновації в дошкіллі»;
- жовтень, 2013 рік – методичне об’єднання завідуючих ДНЗ міста на тему: «Плекаємо майбутнє нації».
Галина Миколаївна проводить просвітницьку робота з педагогами та батьками вихованців. Вона організувала і провела інтерактивні форми роботи з педагогами: консультацію на тему: «Дитина і Всесвіт» (космічне виховання за Марією Монтессорі), майстер-клас «Формування мовленнєвої компетентності дошкільнят у грі», інформаційно-педагогічну годину «Мнемотехніка – технологія ефективного засвоєння інформації» з використанням слайд-презентації, педагогічні читання «Патріотичне виховання починається з доброти» (педагогіка Добра у спадщині В. Сухомлинського), засідання Школи наставників «Що розповідати дітям про Космос?», засідання Клубу молодого вихователя «Вивчаємо Всесвіт» з наданням методичних рекомендацій. В 2017 році публікувалась в газеті «Вільне слово» (березень, стаття «Вивчаємо Всесвіт») та журналі «Педагогічна думка» (лютий, конспект заняття «В космос літаємо, багато чого знаємо»).
Для батьків вихователь провела брейн-ринг для батьків «Що я знаю про Космос?», засідання Клубу молодої сім’ї «Малюк і Всесвіт», консультацію «Людина і Космос: що розповідати дітям?», організувала виставку розвиваючих ігор для педагогів та батьків «Вивчаємо Всесвіт з дошкільнятами».
Галина Миколаївна має артистичні здібності. Приймає активну участь в проведенні свят і розваг, виконує різноманітні ролі.
ЗЮЗЬ СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА має неповну вищу педагогічну освіту, кваліфікацію – вихователь дошкільного закладу. У ЗДО № 42 на посаді вихователя працює з вересня 2008 року. Педагог має 11 тарифний розряд (березень, 2017 рік).
У лютому 2016 року Зюзь С.Г. підвищила кваліфікацію в комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» на курсах вихователів дошкільних навчальних закладів.
За час роботи у навчальному закладі Світлана Григорівна зарекомендувала себе як відповідальний педагог, з належним рівнем професіоналізму. Вона добре володіє ситуацією у дитячому колективі, враховує у роботі індивідуальні особливості своїх вихованців. Під час проведення різних видів роботи з дітьми перевагу надає логіко-математичному розвитку. Поглиблено працює над темою : «Логіко-математична компетентність дітей дошкільного віку». Світлана Григорівна розробила і провела цикл занять з логіко-математичного розвитку «В гостях у казки «Ріпка», «Полорож в Країну Ліній», «Пригоди Лунтика», «Космічна подорож». Систематична робота над логіко-математичним розвитком дошкільнят сприяє повноцінному пізнавальному розвитку дітей, засвоєнню кожною дитиною необхідних знань, умінь з математики, формуванню логіко-математичної компетентності дошкільнят. Вихователь створила розвивальне середовище, структурними елементами якого є центр розвивальних ігор «Вчимося математиці». Завдяки системному використанню в освітньому процесі розвивального і пізнавального матеріалу з логіко-математичного розвитку, вихованці групи виявляють самостійність, активність до пізнання світу логіки і математики, уміння використовувати набутий досвід під час розв’язання практичних інтелектуальних завдань.
Світлана Григорівна проводить просвітницьку робота як з педагогами, так і батьками вихованців. Вона організувала і провела інтерактивні форми роботи з педагогами: консультацію на тему: «Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами казки», теоретичний семінар на тему: «Розумна гімнастика» – універсальний метод розвитку та оздоровлення дошкільників», інформаційно-педагогічну годину «Організація життєдіяльності старших дошкільників в контексті завдань логіко-математичного розвитку», тренінг для педагогів із розвитку логічного мислення, для використання в роботі оформила каталог дидактичних ігор з логіко-математичного розвитку для старших дошкільників.Для батьків вихователь провела педагогічний всеобуч на тему: «Вчимо дітей класифікувати», консультацію «Навчання дошкільнят математичному логічному мисленню», семінар-практикум на тему: «Вимірювання та обчислення», виготовила папку-пересувку «Формування логіко-математичної компетентності старших дошкільників».
ЧЕРНОМОР ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА має повну вищу педагогічну освіту, кваліфікацію – вихователь дошкільного закладу, організатор дошкільної освіти, практичний психолог в закладах освіти. У ЗДО № 42 на посаді вихователя працює з вересня 2005 року. Людмила Олександрівна у 2017 році проатестована на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії». У травні 2016 року Черномор Л.О. підвищила кваліфікацію в комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» на курсах вихователів дошкільних навчальних закладів.
За час роботи у закладі дошкільної освіти Черномор Л.О. зарекомендувала себе як гуманістичний педагог, з належним рівнем професіоналізму. Вона добре володіє ситуацією у дитячому колективі, враховує у роботі індивідуальні особливості своїх вихованців. Поглиблено працює над темою : «Школа радісної і щасливої родини». Людмила Олександрівна проводить інтерактивні форми роботи з батьками, залучає їх до освітнього процесу. Вихователь створила розвивальне середовище, структурними елементами якого є центр «Школа радісної родини». Вихователь ввела форму роботи з сім’єю «Ігротека вихідного дня». Це сприяє налагодженню тісних взаємин з батьками, активному залученню батьків до освітнього процесу.
САВЧЕНКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА має неповну вищу педагогічну освіту, кваліфікацію – вихователь дошкільного віку, з правом проведення занять іноземною мовою. У ЗДО № 42 на посаді вихователя працює з вересня 2003 року.
Савченко Н.А. має 10 тарифний розряд. У червні 2015 року Савченко Н.А. підвищила кваліфікацію в комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» на курсах вихователів дошкільних навчальних закладів.
За час роботи у закладі дошкільної освіти Наталія Анатоліївна зарекомендувала себе як відповідальний, сумлінний педагог, з достатнім рівнем професіоналізму. Вона добре володіє ситуацією у дитячому колективі, враховує у роботі індивідуальні особливості своїх вихованців. Під час проведення різних видів роботи з дітьми перевагу надає національно-патріотичному вихованню дітей дошкільного віку. Поглиблено працює над темою: «Формування національної свідомості у дітей дошкільного віку». Це сприяє повноцінному пізнавальному, соціально-моральному розвитку дітей, засвоєнню кожною дитиною необхідних знань, умінь, навичок з громадянської освіти.
Вихователь створила розвивальне середовище, структурними елементами якого є Куточок народознавства. Завдяки системному використанню в освітньому процесі розвивального і пізнавального матеріалу з патріотичного виховання, вихованці групи виявляють інтерес до народних та державних символів, звичаїв та традицій, бажання вивчати їх. Наталія Анатоліївна розробила і провела заняття з народознавства на теми: «Калинонька-красунечка», «Сім’я – родинонька мила», «Вінок калиновий сплітаю із звичаїв рідного краю». Савченко Н.А. проводить просвітницьку роботу з педагогами та батьками. Вона організувала і провела педагогічні читання для вихователів на тему: «Патріотичне виховання починається з доброти» (педагогіка Добра у спадщині В. Сухомлинського), засідання Клубу шанувальників української мови на тему: «Методика Срезневського і навчання мови сьогодні», консультацію «Ознайомлення дошкільників з народними святами та традиціями засобами колекціювання», педагогічний турнір з народознавства «Від роду до народу», семінар-практикум на тему: «Літери-українки» (народознавчий підхід в ознайомленні дітей з літерами). Для батьків виготовила папку-пересувку «Формування національної свідомості у дітей», провела консультацію на тему: «Виховуємо громадянина» (морально-правові аспекти вихованості).
Наталія Анатоліївна творча людина, неодноразово її вихованці виступали на святах, різних міроприємствах у костюмах, пошитих нею.
СКЛЯР ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА має неповну вищу педагогічну освіту, кваліфікацію – вихователь дошкільного закладу. У ЗДО № 42 на посаді вихователя працює з 2007 року.
Скляр Тетяна Миколаївна має 11 тарифний розряд. У травні 2017 року Скляр Т.М. підвищила кваліфікацію в комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» на курсах вихователів дошкільних навчальних закладів.
За час роботи у закладі дошкільної освіти Тетяна Миколаївна зарекомендувала себе як відповідальний, ініціативний, творчий педагог, з високим рівнем професіоналізму. Вона добре володіє ситуацією у дитячому колективі, враховує у роботі індивідуальні особливості своїх вихованців. Під час проведення різних видів роботи з дітьми перевагу надає економічному вихованню дітей дошкільного віку. Поглиблено працює над темою: «Виховуємо раціонального споживача». Це сприяє повноцінному пізнавальному, соціально-моральному розвитку дітей, засвоєнню кожною дитиною необхідних знань, умінь, навичок по економічному вихованню.
Скляр Т.М. розробила методичні рекомендації по організації роботи з економічного виховання дітей дошкільного віку . Вихователь створила розвивальне середовище, структурними елементами якого є центр розвивальних ігор «Виховуємо маленьких економістів». Завдяки системному використанню в освітньому процесі розвивального і пізнавального матеріалу з економічного виховання, вихованці групи виявляють самостійність, активність до пізнання навколишнього світу, уміння використовувати набутий досвід під час розв’язання практичних інтелектуальних завдань, виявляють інтерес до світу професій.
Скляр Т.М. є активним учасником методичних об’єднань. Прийняла активну участь в 2010 році у проведенні обласного семінару методистів міських, районних методичних кабінетів по дошкільному вихованню «Створюємо умови для розвитку кожної дитини», а також в листопаді 2011 року у святі, присвяченому вшануванню ветеранів-дошкільників міста. Скляр Т.М. поважають батьки вихованців групи та колеги. Тетяна Миколаївна має артистичні здібності, виконує різноманітні ролі під час проведення свят та розваг. врівноважена, доброзичлива, культурна, товариська людина.

СОЛОНЬКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА має неповну вищу педагогічну освіту, кваліфікацію – вихователь дошкільного закладу. У ЗДО № 42 на посаді вихователя працює з березня 1999 року. Наталія Олексіївна має 11 тарифний розряд та педагогічне звання «вихователь-методист». У січні 2019 року педагог підвищила кваліфікацію в комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» на курсах вихователів дошкільних навчальних закладів.
За час роботи у закладі дошкільної освіти Солонько Н.О. зарекомендувала себе як відповідальний, ініціативний, творчий педагог, з високим рівнем професіоналізму. Вона володіє ґрунтовними педагогічними знаннями, ефективно використовує сучасні методи і прийоми організації життєдіяльності дошкільника. Педагог постійно працює над підвищенням своєї професійної майстерності. Наталія Олексіївна поглиблено працює над темою: «Рідний край знати – свій народ шанувати» (використання краєзнавчої діяльності в освітньому процесі). Вихователь розробила методичні рекомендації по ознайомленню дітей дошкільного віку з історією та видатними людьми рідного краю, а також цикл цікавих занять та розваг з краєзнавства: «Земля батьків – земля героїв», «Олександрійщино прекрасна, тобі б калиною цвісти!», «Вінок калиновий сплітаю із звичаїв рідного краю», «Моє місто – Олександрія!». Педагог створила розвивальне середовище, структурними елементами якого є народознавчий осередок, в якому педагог практикує використання музейної педагогіки. До видатних дат рідного міста, до Дня Перемоги Наталія Олексіївна в народознавчому осередку оформляє виставки з різними музейними експонатами, фотографіями, а також розміщує дитячі роботи. Завдяки системному використанню в освітньому процесі розвивального і пізнавального матеріалу про рідний край, вихованці групи виявляють самостійність, творчість, активність до пізнання навколишнього світу, в них формуються на належному рівні патріотичні почуття.
Вихователь є активним учасником методичних об’єднань, семінарів, конференцій: - - у березні 2012 році прийняла участь у проведенні методичного об’єднання для музичних працівників міста;
- в жовтні 2011 року прийняла участь в міській конференції «Використання краєзнавчої діяльності в навчально-виховному процесі», презентувала свій досвід роботи по використанню краєзнавчої роботи в освітньому процесі з дітьми старшого дошкільного віку на тему: «Рідний край знати – свій народ шанувати»;
- у травні 2013 року взяла участь у проведенні семінару для завідуючих «Інновації в дошкіллі»;
- у жовтні 2013 року у методичному об’єднанні завідуючих міста «Плекаємо майбутнє нації».
В 2011 році Солонько Н.О. стала переможцем міського конкурсу «Вихователь року», їй присвоєно звання «Майстер педагогічної діяльності».
Наталію Олексіївну поважають батьки вихованців групи та колеги. Вона врівноважена, доброзичлива, культурна, товариська людина.


КИСЛА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА має неповну вищу педагогічну освіту, кваліфікацію – вихователь дошкільного закладу. У ЗДО № 42 на посаді вихователя працює з вересня 1990 року. Кисла Наталія Вікторівна має 11 тарифний розряд, присвоєний рішенням атестаційної комісії від 21.03.2014 року. У січні 2013 року Кисла Н.В. підвищила кваліфікацію в комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» на курсах вихователів дошкільних навчальних закладів.

За час роботи у закладі дошкільної освіти Кисла Н.В. зарекомендувала себе як відповідальний педагог, з належним рівнем професіоналізму. Вона добре володіє ситуацією у дитячому колективі, враховує у роботі індивідуальні особливості своїх вихованців. Поглиблено працює над проблемною темою «Гудзикотерапія як перспективний напрям навчально-виховного процесу в ДНЗ». Наталія Вікторівна активно використовує під час проведення різних режимних моментів різноманітні методи і прийоми гудзикотерапії:

- після денного сну з метою профілактики плоскостопості ходять по доріжкам «здоров’я», які оформлені ґудзиками ( «Квітка сонця», «Казкове місто»);

- різні види масажу для розвитку тактильних відчуттів;

- різноманітні розвиваючі ігри в адаптаційний період.

Наталія Вікторівна розробила серію занять по гудзикотерапії, які успішно використовує в роботі з дітьми ясельного віку. Вихователь створила розвивальне середовище, структурними елементами якого є центр розвивальних ігор по гудзикотерапії «Веселі гудзики». Завдяки системному використанню в освітньому процесі розвивального і пізнавального матеріалу з гудзикотерапії, вихованці групи добре проходять адаптаційний період, виявляють самостійність, активність до пізнання світу, в них добре розвинені тактильні відчуття, активний та пасивний словник. Наталія Вікторівна для вихователів проводить різні форми методичної роботи: семінар-практикум «Пізнати світ серцем і розумом», засідання Клубу молодого вихователя на тему «Гудзикотерапія як перспективний напрям навчально-виховного процесу», інформаційна педагогічна година «Інновації в дошкіллі» - «Використання гудзикотерапії в освітньому процесі».


КОЛОСЮК ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА має повну вищу педагогічну освіту, кваліфікація – вихователь, організатор-методист з дошкільного виховання. У ЗДО № 42 на посаді вихователя працює з 2001 року. Колосюк В.О. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», присвоєну рішенням міської атестаційної комісії ДНЗ № 42 від 04.04. 2018 року. У грудні 2017 року Колосюк В.О. підвищила кваліфікацію в комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» на курсах вихователів дошкільних навчальних закладів.

За час роботи у закладі дошкільної освіти Вікторія Олександрівна зарекомендувала себе як відповідальний, сумлінний, творчий педагог, з високим рівнем професіоналізму. Вона відмінно володіє ефективними формами і методами педагогічної діяльності, враховує в своїй роботі індивідуальні особливості вихованців. Враховуючи велике значення вивчення іноземної мови в розвитку дитини, Вихователь поглиблено працює над проблемою темою : «Малятам про англійську». Вона розробила методичні рекомендації для вихователів по проведенню гурткової роботи по навчанню дошкільнят англійської мови; зробила підбір ігор на англійській мові для дошкільників (аудіювання, мовлення, рухливі ігри). Оформила збірку дитячих віршів та пісень на англійській мові для вивчення з дітьми дошкільного віку. При вивченні іноземної мови з дошкільнятами вихователь надає перевагу ігровим формам роботи з дітьми, використовує різноманітні іграшки, яскраві наочні матеріали. Завдяки системному навчанню дітей англійської мови, в дітей добре розвинені навички розуміння англійської мови, навички говоріння, сформоване позитивне ставлення до англійської мови як ще одного засобу спілкування.

Колосюк В.О. приймає активну участь в методичній роботі дошкільного закладу, в проведенні методоб’єднань вихователів міста:

- в листопаді 2012 року педагог взяла активну участь в проведенні методичного об’єднання вихователів середніх груп «Сенсорно-пізнавальний розвиток дошкільника як важливий чинник розвитку особистості»;

- у травні 2013 року взяла участь у проведенні семінару для завідуючих «Інновації в дошкіллі»;

- у жовтні 2013 року у методичному об’єднанні завідуючих міста «Плекаємо майбутнє нації».

Вона вдало здійснює педагогічний всеобуч батьків, використовує активні форми співпраці з ними. Користується авторитетом серед батьків, повагою серед колег, дітей. Вікторія Олександрівна є людиною дисциплінованою, культурною, доброзичливою, врівноваженою, товариською.

ТАТАРИНА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА має повну вищу педагогічну освіту, кваліфікацію – вчитель-дефектолог, психолог соціально-реабілітаційних закладів. У ЗДО № 42 на посаді вихователя працює з вересня 1998 року. Татарина О.В. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», присвоєну рішенням атестаційної комісії від 29.03.2018 року. У березні 2017 року вихователь підвищила кваліфікацію в комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» на курсах вихователів дошкільних навчальних закладів.

За час роботи у закладі дошкільної освіти Татарина О.В. зарекомендувала себе як творчий, артистичний педагог, з належним рівнем професіоналізму. Вона добре володіє ситуацією у дитячому колективі, враховує у роботі індивідуальні особливості своїх вихованців. Поглиблено працює над темою : «Емоційно-ціннісний розвиток дошкільників». Олена Володимирівна проводить інтерактивні форми роботи з дітьми по емоційно-ціннісному розвитку, формує в них позитивні емоції, вдосконалює психологічне здоров’я.

Вихователь створила розвивальне середовище, структурними елементами якого є Куточок емоційного розвантаження, в якому створені умови, які дають можливість відпочити, заспокоїтися, позбутися негативних емоцій. Виготовила розвиваючі ігри з емоційно-ціннісного розвитку, розробила колірний тест по визначенню настрою у дітей дошкільного віку.

Олена Володимирівна приймає активну участь в проведенні різноманітних міроприємств :

- у листопаді 2011 року прийняла участь у святі вшанування ветеранів-дошкільників міста;

- у вересні 2012 року участь була ведучою на святі, присвяченому 25-річчю з дня відкриття ДНЗ;

- у травні 2013 року взяла участь у проведенні семінару для завідуючих «Інновації в дошкіллі»;

- у жовтні 2013 року у методичному об’єднанні завідуючих міста «Плекаємо майбутнє нації».

Татарину О.В. поважають батьки вихованців групи та колеги. Олена Володимирівна доброзичлива, культурна, товариська людина.

СКЛЯР АЛЛА ІВАНІВНА має неповну вищу педагогічну освіту, кваліфікацію – вихователь дошкільного закладу. У ЗДО № 42 на посаді вихователя працює з травня 2001 року.

Скляр А.І. має 11 тарифний розряд. У травні 2014 року педагог підвищила кваліфікацію в комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» на курсах вихователів дошкільних навчальних закладів.

За час роботи у дошкільному навчальному закладі Скляр А.І. зарекомендувала себе як відповідальний педагог, з належним рівнем професіоналізму. Вона добре володіє ситуацією у дитячому колективі, враховує у роботі індивідуальні особливості своїх вихованців. Поглиблено працює над проблемною темою «Ігорова діяльність як засіб мовленнєвого розвитку дошкільників». Алла Іванівна активно використовує під час проведення різних режимних моментів різноманітні ігрові методи і прийоми з мовленнєвого розвитку наймолодших. Вона розробила серію занять по мовленнєвому розвитку «На гостину до бабусі», «Пригоди хмаринки», «Подорож до осіннього лісу», «Подорож в країну казок», які успішно використовує в роботі з дітьми ясельного віку. Вихователь створила розвивальне середовище, структурними елементами якого є центр розвивальних ігор з мовленнєвого розвитку. Завдяки системному використанню в освітньому процесі розвивального і пізнавального матеріалу по формуванню мовленнєвої активності малят, вихованці групи добре проходять адаптаційний період, виявляють самостійність, активність до пізнання світу, в них добре розвинені тактильні відчуття, активний та пасивний словник.

Алла Іванівна для вихователів проводить різні форми методичної роботи: зустріч за «круглим столом» на тему: «Сучасне заняття з мовленнєвого розвитку в ДНЗ», засідання Клубу молодого вихователя «Лінгводидактика мовлення дошкільнят». Педагог вдало здійснює педагогічний всеобуч батьків з мовленнєвого розвитку малят. Організувала і провела: засідання Клубу молодої сім’ї на тему «Родинна скарбничка», консультацію «Батьки – перші вчителі, вчать дітей розмовляти вони», розповсюдила порадник «Мова наших дітей»,

МОЛОДІ СПЕЦІАЛІСТИ

Данилів Катерина Георгіївна має повну вищу педагогічну освіту, кваліфікація – вчитель початкових класів. У ДНЗ № 42 на посаді вихователя працює з грудня 2014 року.

У поточному навчальному році має педагогічні навантаження 30 годин на тиждень, працює з дітьми середньої групи.

За час роботи у навчальному закладі Данилів К.Г. зарекомендувала себе як відповідальний, сумлінний, творчий педагог. Вона добре володіє різними формами і методами педагогічної діяльності, враховує в своїй роботі індивідуальні особливості вихованців.

Враховуючи, що гра має велике значення для всебічного розвитку дитини, Данилів К Г. поглиблено працює над проблемою : «Гра як засіб всебічного розвитку особистості дітей дошкільного віку». Перевагу надає ігровим формам роботи з дітьми, використовує різноманітні іграшки, яскраві наочні матеріали, ІКТ.

Орлик Ліна Дмитрівна має неповну вищу педагогічну освіту, кваліфікацію – вчитель з початкової освіти. У ДНЗ № 42 на посаді вихователя працює з березня 2016 року.

У поточному навчальному році вихователь має педагогічні навантаження 30 годин на тиждень.

За час роботи у навчальному закладі зарекомендувала себе як творчий, ініціативний, відповідальний педагог. Поглиблено працює над темою: «Фінансова грамотність дошкільнят». Вихователь проводить різні форми роботи з дітьми по ознайомленню дітей з елементами фінансової та економічної освіти.

Ліна Дмитрівна має артистичні здібності, приймає активну участь у святах і розвагах, вдало виконує різноманітні ролі.

Підгорна Ольга Миколаївна має повну вищу педагогічну освіту, кваліфікацію – викладач педагогіки і методики початкової освіти. У ДНЗ № 42 на посаді вихователя працює з травня 2015 року.

У поточному навчальному році має педагогічні навантаження 30 годин на тиждень, працює з дітьми підготовчої групи.

У 2015 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

За час роботи у дошкільному навчальному закладі Підгорна О М зарекомендувала себе як відповідальний педагог, з належним рівнем знань для роботи з дітьми. Вона добре володіє ситуацією у дитячому колективі, враховує у роботі індивідуальні особливості своїх вихованців. Поглиблено працює над проблемною темою «Формування математичної компетентності дошкільнят». Вихователь активно використовує під час проведення різних режимних моментів різноманітні ігрові методи і прийоми з математичного розвитку старших дошкільнят.

Сагаль Анастасія Миколаївна має неповну вищу педагогічну освіту, кваліфікацію – вчитель з початкової освіти. У ДНЗ № 42 на посаді вихователя працює з квітня 2017 року.

Сагаль Анастасія Миколаївна у поточному навчальному році має педагогічні навантаження 30 годин на тиждень, працює з дітьми старшої групи.

У 2016 році Сагаль А.М. вступила до Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, навчається на першому курсі факультету педагогіки та психології.

За час роботи у навчальному закладі Сагаль А.М. зарекомендувала себе як відповідальний, ініціативний, творчий педагог. Вона добре володіє ситуацією у дитячому колективі, враховує у роботі індивідуальні особливості своїх вихованців. Під час проведення різних видів роботи з дітьми перевагу надає валеологічному вихованню дітей дошкільного віку. Поглиблено працює над темою:«Формування основ здорового способу життя у дошкільнят».

Сагаль А.М. веде гурток по організації роботи з валеологічного виховання дітей дошкільного віку: «Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати".

Стороженко Галина Василівна має повну вищу педагогічну освіту, кваліфікацію – вчитель з початкової освіти, практичний психолог. У ДНЗ № 42 на посаді вихователя працює з січня 2017 року. Стороженко Галина Василівна у поточному навчальному році має педагогічні навантаження 30 годин на тиждень, працює з дітьми старшої групи. У 2012 році Стороженко Галина Василівна закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. За час роботи у навчальному закладі Стороженко Г. В. зарекомендувала себе як відповідальний педагог. Вона добре володіє ситуацією у дитячому колективі, враховує у роботі індивідуальні особливості своїх вихованців. Поглиблено працює над проблемною темою : «Плекаємо майбутніх патріотів своєї країни».

Сьомак Оксана Григорівна має повну вищу педагогічну освіту, кваліфікацію – вчитель початкової школи, практичний психолог в закладах освіти. У ДНЗ № 42 на посаді вихователя працює з вересня 2017 року.

Сьомак Оксана Григорівна у поточному навчальному році має педагогічні навантаження 27 годин на тиждень, працює з дітьми молодшої групи.

У 2011 році Сьомак О.Г. закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Працює над проблемною темою:«Формування мовленнєвої компетентності дошкільнят».

Фесун Лілія Анатоліївна має повну вищу педагогічну освіту, кваліфікацію – вчитель з початкової освіти, вчитель інформатики початкової школи. У ДНЗ № 42 на посаді вихователя працює з вересня 2014 року.

У 2016 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини по спеціальності «Початкова освіта», здобула кваліфікацію вчителя початкової освіти. Продовжує навчатись в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини по спеціальності «Дошкільна та спеціальна освіта»

За час роботи у навчальному закладі зарекомендувала себе як творчий, ініціативний педагог. Вона відмінно володіє ситуацією у дитячому колективі, враховує у роботі індивідуальні особливості своїх вихованців. Поглиблено працює над темою: «Інтеграція пошуково-дослідницької діяльності з різними видами дитячої діяльності». Вихователь проводить інтерактивні форми роботи з дітьми з пошуково-дослідницької діяльності, формує в них бажання пізнавати навколишній світ.

Лілія Анатоліївна має артистичні здібності, приймає активну участь у святах і розвагах, вдало виконує різноманітні ролі.

Кiлькiсть переглядiв: 908

Коментарi